Kinh tế
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
 

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

(Trình tại kỳ họp thứ mười một, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021)

A. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 08 ngày 26/12/2019 kỳ họp thứ chín HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2016-2021 về giải pháp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, ngay từ đầu năm, UBND xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đồng thời tập trung chỉ đạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra. Trong 6 tháng đầu năm 2020, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các ngành, lĩnh vực cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC KINH TẾ:

Tổng giá trị sản xuất toàn xã ước đạt 76,6 tỷ đồng, đạt 43,0% kế hoạch năm, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: Nông nghiệp tổng giá trị ước đạt 19,5 tỷ đồng, đạt 51,3% kế hoạch, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2019; Giá trị công nghiệp, xây dựng và tiểu thủ công nghiệp ước đạt 36,6 tỷ đồng/86 tỷ đồng = 42,6% KH năm 2020, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2019; Giá trị dịch vụ và thu khác ước đạt 21,6 tỷ đồng/54 tỷ đồng = 40,0% KH năm 2020, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2019.

1. Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

1.1. Sản xuất nông nghiệp:

Tổng giá trị 6 tháng đầu năm ước đạt 19,5 tỷ đồng đạt 51,3% kế hoạch, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trồng trọt đạt 17,6 tỷ đồng; chăn nuôi, thủy sản đạt 1,9 tỷ đồng.

a) Trồng trọt:

Tổng diện tích gieo trồng là 176,2 ha trên tổng số 177,0 ha bảo đảm đúng lịch thời vụ, đạt 99,5% kế hoạch (tăng 0,2 ha so với cùng kỳ 2019); Cơ cấu gồm 09 giống lúa; Năng suất trung bình các trà lúa đạt 57,0 tạ/ha (giảm 7,6 tạ/ha so với chiêm xuân 2019).

b) Chăn nuôi:

Đàn gia súc đạt 615 con. Trong đó: lợn thịt 522 con; đàn lợn nái 86 con; đàn trâu bò 07 con.

Đàn gia cầm, thủy cầm, chim 12.711 con. Trong đó: gà 6050, ngan 580, vịt 861, ngỗng 40, chim bồ câu 180, chim cút 5000).

Ong mật 55 đàn.

c) Thuỷ sản:

Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn xã là: 15,0 ha. Trong đó, diện tích nuôi trồng thủy sản trên đất chuyển đổi là 13,0 ha, nuôi trồng thủy sản trên các ao hồ nhỏ lẻ trong nhân dân là 2,0 ha (giữ nguyên so với cùng kỳ năm 2019)

d) Công tác thú y:

Công tác phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm được trú trọng quan tâm đặc biệt dịch cúm AH5N6, dịch tả lợn Châu phi có nguy cơ bùng phát, dưới sự chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền địa phương, do làm tốt công tác tuyên truyền và sử dụng các biện pháp phòng dịch, phun thuốc tiêu độc khử trùng tuyên truyền nhân dân chủ động phòng chống nắng nóng cho diện tích nuôi trồng thủy sản và đàn gia súc, gia cầm nên trên địa bàn xã hiện nay không có dịch cúm AH5N6 và dịch tả lợn Châu phi xảy ra. Tổ chức tiêm vacxin theo số lượng đã đăng ký. Đối với đàn lợn: phòng dịch tả 200 liều vacxin, nở mồm long móng 50 liều vacxin, tai xanh 50 liều vacxin; đàn chó: 50 liều vacxin phòng dại.

đ) Dịch vụ nông nghiệp, thủy lợi:

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp duy trì làm tốt công tác dự báo tình hình sâu bệnh, khuyến cáo nhân dân áp dụng các biện pháp phòng trừ kịp thời; phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Phòng Kinh tế thị xã và Công ty cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo nhu cầu sản xuất nông nghiệp của nhân dân;

Chủ động phương án phòng, chống úng, lụt, tích cực triển khai thực hiện làm thủy lợi vụ chiêm xuân, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

1.2. Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo vệ và phát triển rừng:

Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên phương châm bốn tại chỗ, rà soát các tuyến đê, cống đê sung yếu, áp dụng các biện pháp gia cố tạm thời, đồng thời kiến nghị cấp trên tu sửa, nâng cấp, xây mới theo thẩm quyền quản lý;

Phối hợp với Ban quản lý rừng thị xã Kinh Môn hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng chống cháy rừng trên diện tích 35,0 ha.

1.3. Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao:

Thực hiện kế hoạch của cấp trên, UBND xã Hoành Sơn tiếp tục xây dựng các tiêu chí NTM mới nâng cao, nâng cấp và mở rộng hệ thống đường giao thông nông thôn, tu sửa chỉnh trang và nâng cấp các tuyến đường nội đồng, hệ thống tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; công tác môi trường, trồng cây xanh bảo vệ môi trường được quan tâm thường xuyên; hiện nay xã đã đạt 11/18 tiêu chí NTM nâng cao, dự kiến đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2022. Các trường giữ vững và nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia, giữ vững xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 3/3 Làng giữ vững danh hiệu Làng văn hóa.

Xây dựng kế hoạch nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp, khuôn viên Nhà Văn hóa thôn Cậy Sơn 2 và một số tuyến đường giao thông nội đồng. Tập trung chỉ đạo cơ sở thực hiện dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc hoa cây xanh dọc tuyến đường liên xã Hoành Sơn - Duy Tân và khu vực nghĩa trang liệt sỹ, khu công sở, trạm y tế và nhà văn hóa các thôn.

Tiếp tục các bước thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thị xã Kinh Môn giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã theo kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 17/6/2019 của UBND thị xã nhằm phát triển sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của địa phương, tạo sức bật mới cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Hợp tác xã DVNN đã đăng ký tham gia truy xuất nguồn gốc xác thực thông tin, về  sản phẩm nguồn gốc hàng hóa (bột sắn dây).

2. Công nghiệp - Xây dựng- Tiểu thủ công nghiệp:

Tổng giá trị ước đạt 36,6 tỷ đồng, đạt 42,6% kế hoạch, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó công nghiệp sửa chữa, đóng mới tàu sông, may mặc chiếm tỷ lệ 90%, còn lại tập trung tại các cơ sở tiểu thủ công nghiệp như mộc, cơ khí dân dụng...

Đôn đốc bên B hoàn thiện các hạng mục công trình khu dân cư Cầu Gỗ và sân vận động trung tâm.

Phối hợp Công ty điện lực Hải Dương nâng cấp đường 35KV từ thôn 3 đến sân vận động và một vị trí gần trạm điện Cầu Cao.

3. Dịch vụ - thu khác:

Giá trị dịch vụ và thu khác ước đạt 21,6 tỷ/54 tỷ đồng = 40% KH năm 2020, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó tập trung vào các khoản thu từ tiền công, tiền lương của lao động; từ nguồn hỗ trợ các đối tượng do ảnh hưởng dịch Covid-19 (các nguồn thu dịch vụ khác bị giảm như: bến bãi, vận tải, dịch vụ nhỏ lẻ như dịch vụ ăn uống, xay sát, chế biến, hàng tạp hóa và các hộ kinh doanh cá thể).

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Công tác phòng chống dịch bệnh và vận động ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19:

1.1. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19:

Thực hiện các văn bản của cấp trên về phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND xã đã khẩn trương triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, thường xuyên cập nhật thông tin vê dịch bệnh, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, ý thức xã hội của người dân được nâng cao.

 

1.2. Kết quả công tác vận động ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19:

Thực hiện kêu gọi của UB MTTQ TW, UB MTTQ xã đã phối hợp vận động nhân dân chung tay, góp sức, góp tiền ủng hộ nhà nước đẩy lùi bện dịch Covid-19. Toàn xã đã ủng hộ được 51.548.000 đồng. Ngoài ra một số cá nhân đã ủng hộ trực tiếp cho các tổ, chốt trên đường bằng hiện vật như hàng hóa, nhu yéu phẩm và 7.000.000 đồng cho các nhân viên tổ, chốt.

2. Giáo dục - đào tạo:

Do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên cả 3 nhà trường hoàn thành nội dung chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019-2020 chậm so với năm 2019.

2.1. Trường Mầm Non:

- Tổng số trẻ từ 1 đến 5 tuổi là 240 trẻ, các cháu 5 tuổi đủ điều kiện vào lớp 1 là 72 cháu đạt 100%; 100% được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm, được theo dõi trên biểu đồ sức khỏe; chiều cao cân nặng bình thường là 235 (98%), trẻ thấp còi là 5 (2%);

Về giáo viên: 3 giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cơ sở; 10 giáo viên lao động tiên tiến.

2.2. Trường tiểu học:

- Tổng số học sinh là 330 (162 nữ; 01 học sinh khuyết tật). Trong đó: Hoàn thành xuất sắc nội dung học tập, rèn luyện 138 (41,8%); Học sinh có thành tích vượt trội, tiến bộ vượt bậc 70 (21,2%); 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 03 học sinh giỏi cấp tỉnh (giải 3), 05 học sinh giỏi cấp huyện/thị xã (01 giải 3 và 04 giải khuyến khích).

Về giáo viên: 2 giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cơ sở; 14 giáo viên lao động tiên tiến.

2.3. Trường THCS:

Tổng số học sinh cuối kỳ: 204, trong đó: Học lực: Giỏi 11 (5,4%); 07 học sinh đạt giải thi học sinh giỏi thị xã; khá 89 (43,6%); TB 89 (43,6%); Yếu: 15 (7,4%);  Hạnh kiểm: tốt 138 (67,7%); Khá 48 (23,5%); TB 18 (8,8%).

Về giáo viên: Giáo viên giỏi cấp trường 13/13 = 100% (Do dịch bện Covid-19 Phòng GD&ĐT không tổ chức thi giáo viên giỏi cấp huyện).

3. Dân số, Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

3.1. Dân số:

Làm tốt công tác truyền thông dân số, tuyên truyền các biện pháp phòng tránh thai đối với người trong độ tuổi sinh đẻ; 100% phụ nữ mang thai được tuyên truyền khám định kỳ, khám sàng lọc trước sinh;

- Tổng số ca sinh trong 6 tháng đầu năm là 28, trong đó: nam 13 bé, nữ là 15 bé (tỷ số cân bằng giới tính khi sinh là 87 bé trai/100 bé gái).

- Số ca sinh con thứ 3 trở lên là 06 ca (tăng 02 ca so với cùng kỳ năm 2019), chiếm tỷ lệ 21,4% tổng số ca sinh (giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2019).

 

3.2. Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia như: Dự án tiêm chủng mở rộng; Dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (toàn xã có 35 trẻ suy dinh dưỡng = 10,5%); Dự án chăm sóc sức khỏe thần kinh; Dự án phòng chống HIV/AIDS. Làm tốt công tác vệ sinh dịch tễ đồng thời tàm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân; Trong 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan khó lường, trong nước một số tỉnh xuất hiện ổ dịch nhưng địa phương không có dịch bệnh phát sinh.

Trạm y tế xã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; 6 tháng đầu năm thực hiện khám chữa bệnh cho 1700 lượt người, trong đó có BHYT 568 người. Thực hiện điều trị ngoại trú 1675 người, điều trị nội trú là 25 lượt người.

Về công tác tiêm phòng: 6 tháng đầu năm công tác tiêm chủng cho trẻ em và phụ nữ mang thai luôn được đảm bảo. Trong đó: Lao là 20 trẻ; Sởi mũi 1 mũi 2 là 48 trẻ; Viêm não nhật Bản 60 trẻ; Tiêm vacxin 5 trong 1 cho 90 trẻ; Tiêm vacxin (3 trong 1) bạch hầu, ho gà, uốn ván mũi 4 cho 10 trẻ; Vacxin bại liệt uống cho 90 trẻ; Vacxin bại liệt tiêm cho 10 trẻ; Tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ mang thai là 25 người; Uống Vitamin A đợt 1 là 400 liều đạt 100% kế hoạch.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được chú trọng, không có trường hợp ngộ độc thực phẩm.

4. Dạy nghề và việc làm:

Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp với các ngành đoàn thể, các đơn vị doanh nghiệp mở 01 lớp bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật về chăm sóc, nuôi trồng thủy sản. Mở ba lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong việc xử lý đất, xử lý rơm rạ và sử dụng phân bón trong nông nghiệp; một lớp may công nghiệp 35 người tham gia.

Phối hợp với trường Đại học Sao đỏ, phòng lao động thương binh và xã hội thị xã Kinh Môn, các doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng lao động tại địa phương đi xuất khẩu lao động và làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn và các vùng lân cận. Kết quả có trên 150 lao động được tuyển dụng là người địa phương.

5. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội:

- Tổng số hộ nghèo là 21 hộ, giảm 7 hộ so với năm 2019; hộ cận nghèo là 28 hộ, giảm 42 hộ so với năm 2019; Tuy nhiên bên cạnh việc giảm nghèo còn phát sinh hộ nghèo mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, thực hiện lập danh sách cấp phát và gia hạn thẻ BHYT cho 454  đối tượng.

Cấp phát tiền thường xuyên cho 59 lượt người với số tiền là: 649.762.000 đồng.

Thành lập các Tổ rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng được hỗ trợ do đại dịch Covid-19. Hỗ trợ cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo, BTXH bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 cho 295 đối tượng với số tiền: 365.500.000 đồng;

Giải quyết mai táng phí cho 4 đối tượng người có công bằng 59.600.000 đồng; chi trả tiền thờ cúng liệt sĩ cho 44 thân nhân = 22.000.000 đồng; di chuyển 01 hồ sơ liệt sĩ theo yêu cầu của thân nhân liệt sĩ; lập hồ sơ Hỗ trợ hỏa táng cho 3 đối tượng = 6.000.000 đồng; chi hỗ trợ tiền điện hộ nghèo theo quy định.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đề cao, chăm lo chu đáo trong dịp Tết Nguyên đán địa phương đã tổ chức chúc thọ, tặng quà cho 82 cụ có tuổi  tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95;  trao quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: đã cấp 368 suất quà. Tổng giá trị 163.250.000 đồng; lập hồ sơ BTXH cho 15 đối tượng. Trong đó: người 80 tuổi = 13 hồ sơ, đối tượng khác = 02 hồ sơ.

6. Văn hoá, Thông tin, Thể thao:

6.1. Văn hoá:

Đã tổ chức, thực hiện tốt chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân trong đêm giao thừa đón xuân tại hội trường nhà văn hóa của 3 thôn. Trong dịp Tết nhân dân trong xã và khách thập phương đi lễ tại các đền, chùa đảm bảo thuần phong, mỹ tục không có tình trạng bói toán, hoặc hành nghề mê tín dị đoan.

  6.2. Thông tin:

  Luôn thực hiện bảo đảm thời lượng tiếp âm của Đài Phát thanh cấp trên, nội dung tin bài phong phú Thông tin, thông báo kịp thời mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội - an ninh - quốc phòng; tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ xã Hoành Sơn lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các hoạt đông khác của địa phương. Thường xuyên phát các tin bài về Phổ biến GDPL, nhất là tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19.

  Ngoài ra mọi hoạt động của UBND, của các ngành, đoàn thể đều được đăng tải trên cổng thông tin điện tử để tới mọi người dân đều nắm được.

  6.3. Thể thao:

Hoạt động thể dục thể thao trong dịp Tết đảm bảo an toàn, vui tươi lành mạnh. Tổ chức thành công giải bóng đá nam vui xuân từ ngày 26 Tết đến ngày 03 Tết có 04 đội tham gia. Trong đó 01 đội do cán bộ, công chức, viên chức UBND xã tham gia thi đấu.

Ngoài ra địa phương và những người yêu thích cầu lông còn thường xuyên tổ chức giao lưu cầu lông tại Nhà thi đấu thể thao Trường Tiểu học thu hút đông đảo người yêu thích thể thao tham gia. Thanh niên và những người yêu thích bóng đá thường xuyên tổ chức giao lưu bóng đá tại sân vận động thôn Nghĩa Lộ; một số người thường xuyên rèn luyện sức khỏe, tập các môn thể dục dụng cụ tại các Nhà văn hóa thôn.

III. QUẢN LÝ NGÂN SÁCH:

Nhiệm vụ thu - chi ngân sách được thực hiện theo quy định đảm bảo nguyên tắc đúng, đủ, tiết kiệm và hiệu quả.

- Thu ngân sách ước đạt: 4.437.124.916 đồng/8.838.223.859 đồng đạt 50 % KH năm; giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019.

- Chi ngân sách ước đạt: 3.982.669.357 đồng/8.838.223.859 đồng đạt 45% KH năm; giảm 6% so cùng kỳ năm 2019.

IV. QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG:

Nhiệm vụ quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được thực hiện nghiêm túc; trong năm các vụ vi phạm về đất đai, đê điều đều được phát hiện, ngăn chặn kịp thời; đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; tình trạng ô nhiễm môi trường được kiểm soát; mương máng, giao thông nội đồng đảm bảo cho công tác phát triển sản xuất nông nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý các hành vi vi phạm về đất đai theo thẩm quyền.

Sáu tháng đầu năm 2020, phát hiện ngăn chặn, lập biên bản vi phạm, củng cố hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 cá nhân số tiền 5 triệu đồng/người về hành vi xây dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi quá diện tích quy định, thu tiền phạt vào ngân sách 10 triệu đồng.

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Lập 24 hồ sơ về đất đai đề nghị cấp có thẩm quyền cấp quyền sử dụng đất. Trong đó: chuyển nhượng 02 bộ; cho tặng 16 bộ; thừa kế: 04 bộ; Hủy hợp đồng, giao dịch 02 bộ; cấp đổi lại GCN QSD đất 06 bộ theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục giải quyết các thủ tục hành chính còn tồn tại về đất đai.

Hội đồng hòa giải UBND xã tổ chức hòa giải 01 việc tranh chấp đất đai, kết quả hòa giải không thành. UBND xã đã cung cấp biên bản hòa giải không thành để các bên giải quyết việc tranh chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công tác môi trường luôn được trú trọng theo dõi, giám sát chặt chẽ, kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Tổ thu gom rác thải sinh hoạt thường xuyên thu gom vận chuyển rác thải về bãi tập trung kịp thời. Các ngành đoàn thể, các cơ sở thôn thường xuyên quyét dọn, cắt cỏ, các tuyến đường tự quản, các nhà văn hóa thôn, đường làng ngõ xóm luôn khang trang, sạch sẽ không có tình trạng vất rác bừa bãi ra đường, hay rác ứ đọng lâu ngày không được thu gom, vận chuyển, chôn lấp.

Công tác trồng cây gây rừng luôn được địa phương quan tâm. Ngoài việc phát động các chủ rừng tỷa dặm, chăm sóc cây rừng, trong quý I UBND xã còn vận động nhân dân tích cực trồng cây phân tán, trồng bổ sung, thay thế  cây ăn quả các loại trên diện tích đất trồng hộ gia đình. Đầu tháng 3, riêng cán bộ, công chức, người lao động UBND xã tổ chức trồng 25 cây sấu góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Thực hiện tốt công tác quản lý đê điều, chuẩn bị các điều kiện phòng chống thiên tai và tìm kiềm cứu nạn trong mùa mưa bão. Kết hợp với các ngành chức năng thị xã Kinh Môn, kiểm tra hoạt động Kinh doanh, khai thác bến bãi ngoài đê của các Công ty Doanh nghiệp tổ chức, cá nhân đang hoạt động, kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền. Kiểm tra thống kê, tổng hợp các hộ vi phạm, trồng cây, rào chắn trên thân mái đê, yêu cầu các hộ tự tháo dỡ.

Giao thông nông thôn: Phối hợp khảo sát, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đường ĐH04 Hoành sơn - Duy tân (đoạn ngã tư UBND đi bến đò).

V. AN NINH TRẬT TỰ, QUỐC PHÒNG-QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG:

1. An ninh trật tự:

Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn được giữ vững, an toàn giao thông luôn bảo đảm, các tệ nạn xã hội được ngăn chặn, đẩy lùi.

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 08 vụ việc. Trong đó: 01 vụ tàng trữ trái pháp chất ma túy (chưa đến mức xử lý hình sự) = 01 đối tượng; 01 vụ hàng hóa không rõ xuất xứ nguồn gốc (chưa đến mức xử lý hình sự) = 01 đối tượng; 01 vụ đổ chất thải không đúng nơi quy định = 01 đối tượng; tiếp nhận, chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra 01 vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự; 04 vụ việc vi phạm khác = 04 đối tượng.

Kết quả giải quyết: Công an thị xã tham mưu UBND thị xã xử phạt VPHC 01 vụ = 01 đối tượng; Công an thị xã đã giải quyết xong 02 vụ = 02 đối tượng; cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành triển khai các biện pháp nghiệp vụ 01 vụ = 01 đối tượng; Công an xã giải quyết xong 03 việc, thiết lập hồ sơ, tham mưu lãnh đạo UBND xã ra 03 quyết định đưa 03 đối tượng vào diện giáo dục tại xã; 01 vụ việc công an xã đang xác minh xử lý.

Tuyên truyền, vận động, thuyết phục 02 trường hợp tự giác giao nộp công cụ hỗ trợ, vũ khí, vật liệu nổ; tiếp tục thu thập, bổ sung, phúc tra và chỉnh sửa thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn.

Công tác tuần tra canh gác thường xuyên thực hiện tốt, phối hợp chặt chẽ với BCH Quân sự xã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ tết, kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng bộ xã Hoành Sơn khóa XXX, bảo đảm ổn định an toàn xã hội, bảo vệ tốt tài sản tập thể, tài sản nhân dân.

2. Quốc phòng - Quân sự địa phương:

Thực hiện kế hoạch của UBND, hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Kinh Môn (nay là thị xã Kinh Môn) về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020, Ban chỉ huy Quân sự xã tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện. Trong công tác thực hiện, luôn bám sát kế hoạch, chủ động quản lý, nắm chắc nguồn sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân theo đúng quy trình các bước, đúng thời gian và bảo đảm đủ chỉ tiêu trên giao. Kết quả qua các vòng khám tại xã và thị xã có 06 nam thanh niên đủ tiêu chuẩn lên đường nhập ngũ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 Công tác tập huấn cấn bộ, giáo viên Bộ binh, binh chủng tại BCH quân sự thị xã và huấn luyện dân quân tại xã được chuẩn bị chu đáo từ giáo án bài giảng đến mô hình học cụ, thời gian, quân tư trang, quân số. Trong quý I đã triển khai huấn luyện dân quân năm thứ nhất đối với 15 chiến sĩ tham gia. Trong quý II triển khai huấn luyện dân quân tại chỗ năm thứ 2 đến năm thứ 4 đối với 07 chiến sĩ, huấn luyện dân quân cơ động năm thứ 2 đến năm thứ 4 đối với 16 chiến sĩ. Hoàn thành chương trình huấn luyện Dân quân binh củng bảo đảm với tổng số 12 người tham gia; tháng 4/2020, BCH Quân sự xã đã tổ chức đăng ký tuổi 17 cho 16 trường hợp; đăng ký nguồn SSNN (độ tuổi từ 18-27) cho 26 nam công dân.

Phối hợp chặt chẽ với Công an xã bảo đảm ổn định ANTT, an toàn xã hội.

VI. CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH-TƯ PHÁP, VĂN PHÒNG-THỐNG KÊ:

1. Công tác Hành chính Tư pháp:

Đăng ký khai sinh 52 trường hợp: đăng ký mới 28 trẻ, đăng ký lại 24 trường hợp; đăng ký kết hôn 11 cặp vợ chồng; đăng ký khai tử 14 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 17 trường hợp; chứng thực chữ ký 115 trường hợp; chứng thực bản sao từ bản chính 312 lượt văn bản; chứng thực bản sao từ sổ gốc 121 lượt văn bản; chứng thực 33 hợp đồng giao dịch: 24 Hợp đồng giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, 09 hợp đồng giao dịch khác.

Công tác tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính được duy trì và đảm bảo tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông, 100% thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, trả kết quả trước hạn và đúng hạn, không có phản ánh, kiến nghị nào về thủ tục hành chính.

Tích cực tuyên truyền nhân dân các quy định của pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm và một số tin bài tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 do Hội đồng PB-GDPL tỉnh gửi về địa phương trên hệ thống loa truyền thanh.

2. Văn phòng-Thống kê:

- Tham mưu cho UBND ra 55 Quyết định, 01 Chỉ thị, 26 Tờ trình, 14 Công văn, 16 thông báo, 32 kế hoạch, 26 báo cáo, 05 Quy chế và 34 văn bản khác để thực hiện nhiệm vụ. Làm tốt công tác điều tra, thống kê chăn nuôi, thủy sản và các cuộc điều tra, thống kê khác theo yêu cầu của Chi cục Thống kê thị xã Kinh Môn.

VII. CÔNG TÁC SẮP XẾP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, LƯU TRỮ HỒ SƠ, ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:

Trong 6 tháng đầu năm 2020 địa phương thực hiện luân chuyển công chức Tư pháp-Hộ tịch sang công chức Văn phòng-Thống kê theo yêu cầu nhiệm vụ công tác và đã được UBND thị xã phê duyệt.

Sau Đại hội Đảng bộ, UBND xã thực hiện tốt theo Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn.

Công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức và quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ, công chức được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, địa phương thực hiện nghiêm các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức theo công văn, giấy mời, triệu tập của tỉnh, thị xã, Đảng ủy, UBND xã đã điều động, phân công 33 cán bộ, công chức tham gia 11 lớp tập huấn do cấp trên tổ chức.

VIII. TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

- Bố trí phòng tiếp công dân và phân công cán bộ, công chức chuyên môn tiếp công dân theo quy định. Trong sáu tháng đầu năm tổ chức 23 buổi tiếp công dân theo định kỳ. Không có đơn thư vượt cấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị kéo dài.

IX. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC:

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2020 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND thị xã Kinh Môn về việc thực hiện tuyên truyền CCHC nhà nước năm 2020.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của UBND thị xã; Từng bước áp dụng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông;

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi các văn bản qua Hòm thư công vụ trong hoạt động nội bộ cơ quan. Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ về CCHC nhà nước, về dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng công nghệ trên mạng máy tính mà địa phương được thụ hưởng từ cấp trên;

Duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã, đăng tải công khai các hoạt động trên các lĩnh vực của địa phương, đặc biệt là các văn bản luật mới thiết thực liên quan đến đời sống người dân;

X. TỒN TẠI HẠN CHẾ:

1. Tình hình trong nước một số địa phương có ổ dịch Covid-19, việc chấp hành cách ly xã hội và giãn cách xã hội của Chính phủ, một số lĩnh vực phát triển kinh tế bị ảnh hưởng mạnh, nhất là các kinh doanh, dịch vụ, nguồn thu nhập xã hội bị hạn chế gây ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

2. Dịch tả lợn Châu phi còn bùng phát trở lại ở một số địa phương làm số lượng lợn giảm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ cho ngành chăn nuôi. Chăn nuôi nhỏ lẻ trong các khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, chưa có biện pháp khắc phục.

3. Vẫn còn một số hộ dân gieo cấy không đúng lịch của thị xã, chưa mạnh dạn đưa các loại giống cây, con có năng suất, sản lượng, chất lượng cao vào sản xuất nông nghiệp, sâu bệnh, chuột phá hoại; một số tuyến mương chưa được khơi thông kịp thời.

4. Công tác quản lý kinh doanh giống, thuốc BVTV, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất chưa được kiểm soát chặt chẽ.

5. Tình trạng xây nhà trông coi quá quy định trên đất chuyển đổi và trồng cây, đổ rác thải, vật liệu khác trên thân, mái đê còn xảy ra; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; việc vận chuyển vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục; giao thông nội đồng còn nhiều khó khăn.

6. Công tác quản lý các lĩnh vực văn hóa có việc còn hạn chế, nhất là lĩnh vực thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Trên địa bàn xã thời gian vừa qua đền, chùa đã tự ý tiếp nhận cung tiến, tượng Quan thế âm Bồ tát ngoài trời, linh vật và các vật phẩm lạ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

7. Một số loại quỹ, hoa lợi công sản còn nợ đọng từ những năm trước đây.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020:

1. Về kinh tế:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực, trong đó cần tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm tăng năng suất, sản lượng, cụ thể như sau:

1.1. Trồng trọt:

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2020, bám sát cơ cấu giống, lịch thời vụ của trung tâm dịch vụ Nông nghiệp và Phòng Kinh Tế thị xã; tuyên truyền, vận động, áp dụng các biện pháp hỗ trợ nhằm khuyến khích nhân dân thực hiện gieo trồng đảm bảo 100% diện tích. Chủ động phối hợp với các đơn vị cung ứng tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăm sóc cây trồng vụ mùa năm 2020. Giữ vững diện tích gieo trồng 80 hecta cây vụ đông. Triển khai công tác phòng chống úng, lụt nội đồng trong mùa mưa lũ phục vụ sản xuất vụ mùa và phòng chống hạn cho vụ đông năm 2020. Từng bước hoàn thiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thị xã Kinh Môn giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 theo kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 17/6/2019 của UBND thị xã.

1.2. Chăn nuôi:

- Tập trung áp dụng các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn Châu phi và dịch cúm AH5N6 có nguy cơ bùng phát, lây lan trở lại; khuyến cáo nhân dân thận trọng tái đàn.

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Chỉ đạo các nhà trường tổ chức tổng kết năm học 2019-2020; đôn đốc Trường THCS, Trường Mầm non hoàn thiện kế hoạch và tổ chức đón trường chuẩn Quốc gia vào đầu năm học 2020-2021;

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, tổ chức hoạt động hè, chiến dịch thanh niên tình nguyện; vận động hiến máu tình nguyện hè năm 2020, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đơn vị máu được giao;

Tiếp tục tăng cường thực hiện truyền thông dân số, tuyên truyền thực hiện kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 theo chỉ tiêu kế hoạch;

 

3. Thu chi ngân sách:

- Tập trung thu các loại quỹ, hoa lợi công sản còn tồn đọng từ những năm trước đây.

 - Phấn đấu thực hiện 100% chỉ tiêu và vượt mức kế hoạch giao.

4. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục đôn đốc bên B đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục dự án đã được phê duyệt của khu dân cư mới Cầu gỗ, Sân vận động trung tâm. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch nâng cấp các hạng mục theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trong đó có kế hoạch nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp và một số tuyến đường giao thông nội đồng.

5. Nhiệm vụ Quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường:

- Tăng cường các biện pháp quản lý đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn; Triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão 2020. Kiến nghị cấp có thẩm quyền tu sửa, nâng cấp, xây mới các cống đê sung yếu đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ (nhất là cống Đống Thần). Giải quyết dứt điểm các vi phạm về đất đai, đê điều.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp quỹ vệ sinh môi trường, thực hiện chương trình chống rác thải nhựa; duy trì hoạt động các tổ thu gom rác thải sinh hoạt.

6. Nhiệm vụ An ninh trật tự và Quốc phòng - Quân sự địa phương:

6.1. An ninh trật tự:

Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng trên địa bàn; duy trì mô hình về giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự như mô hình “dòng họ không có người nghiện ma túy”, mô hình “làng an toàn về ANTT”….

Tiếp tục thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: phúc tra, chỉnh sửa, bổ sung thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo kế hoạch của BCĐ 896 về Tăng cường thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 6.2. Quốc phòng - Quân sự địa phương:

Rà soát, đăng ký NVQS, quản lý chặt chẽ nguồn SSNN, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự cho công tác tuyển quân năm 2021. Xây dựng kế hoạch hoạt động của lực l­ượng, sắp xếp bổ sung lực lượng Dân quân cơ động làm nhiệm vụ thường trực đủ biên chế, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ công tác Quốc phòng - Quân sự của địa phương. Xây dựng và triển khai kế hoạch, phư­ơng án, phát huy những điểm mạnh trong công tác an ninh quân sự, chủ động tham m­ưu cho cấp uỷ chính quyền, phối hợp các ban ngành đoàn thể, cơ sở thôn giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội địa phương.

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền Luật DQTV sửa đổi, bổ sung năm 2019, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 đúng kế hoạch của ban CHQS thị xã.

 

7. Công tác Hành chính - Tư pháp:

Duy trì hoạt động tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính tại phòng làm việc một cửa, một cửa liên thông. Phấn đấu không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch của BCĐ Phổ biến GDPL. Thực hiện tốt công tác giải đáp pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.

Duy trì hoạt động, hướng dẫn, cung cấp tài liệu cho các tổ hòa giải ở cơ sở.

8. Quản lý, sử dụng cán bộ, công chức:

Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 16 của Đảng ủy về thực hiện Đề án 01 của tỉnh ủy “về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã Hoành Sơn”. Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; bố trí sử dụng biên chế được giao đảm bảo chất lượng hiệu quả.

9. Nhiệm vụ CCHC nhà nước:

Kiện toàn, công bố  (lần 2) quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông;

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch CCHC tỉnh, thị xã; rà soát kế hoạch, tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch của xã. Đẩy mạnh việc thực hiện 7 nhiệm vụ của CCHC nhà nước, xác định nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, đảm bảo các chương trình kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.

Tăng cường hoạt động kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về hành chính. Thực hiện tốt Đề án một cửa.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền địa tử; thực hiện văn bản điện tử trong trao đổi thông tin nhà nước.

Duy trì chế độ trường trực tiếp công dân, giải quyết kịp thời các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của nhân dân; không để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của UBND xã trình tại kỳ họp thứ mười một, HĐND khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021./.


 
Các bài liên quan
Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” (12/09/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Kinh Môn
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay23 
 Hôm qua16
 Tuần này181 
 Tất cả186067 
IP: 44.200.168.16